Zastępstwa

Ostatnia modyfikacja Wrzesień 04, 2017

Urlop lub nieobecność pracownika nie może wiązać się z opóźnieniem w wykonaniu zadań. Dzięki funkcji obsługi zastępstw Platforma AMODIT pozwala na płynny przebieg procesów bez kumulowania się zaległości.

Jak działają zastępstwa?

Założeniem jest, że skonfigurowana jest funkcjonalność zastępstw.

Osoba udająca się na urlop wskazuje swojego zastępcę. W okresie jej nieobecności zastępca otrzymuje dostęp TYLKO do spraw znajdujących się na liście DO WYKONANIA osoby zastępowanej. W tych sprawach może wykonać akcję w imieniu osoby zastępowanej np zaakceptować fakturę, wprowadzić uwagi do umowy lub dowolną inną akcję wynikającą z działających w danej firmie procesów. Wykonana czynność będzie w historii oznaczona jako wykonana przez zastępcę tzn będzie jej imię i nazwisko, a nie osoby zastępowanej.

Zastępca ma dostęp do spraw osoby zastępowanej z takimi samymi uprawnieniami, jakie ma osoba zastępowana. Oznacza to, że w sprawie będzie miał dostęp do tych samych elementów (np pól, tabel, dokumentów ) jak osoba zastępowana. Uprawnienia na poziomie sprawy nadawane są chwilowo na czas zastępstwa, nigdy natomiast zastępcy nie są nadawane uprawnienia na poziomie procesu czy systemu. Oznacza to, że zastępując na poziomie spraw np administratora systemu, zastępca NIE uzyska uprawnień administratora.