Zadania

Ostatnia modyfikacja Marzec 29, 2018

ekran - zadania

Opis zadań:

1. LoadScans – ładownie skanów do systemu z dysku
2. LoadMails – ładownie emaili do systemu
3. FullTextSearch – tworzenie indeksu wyszukiwania
4. ImportXML – import plików XML
5. Notifications – fizyczne wysyłanie maili na serwer SMTP (wszystkie maile przechodzą przez ten job)
6. CasePermissions – rekalkulacja uprawnień do spraw
7. ClearLog – czyszczenie tabeli system log i wysyłanie powiadomień o błędach (zostaje ostatnie 30 dni)
8. HeartBeat – przesyłanie raportu o stanie systemu
9. DecissionsTrees – budowania drzew decyzyjnych
10. Reminders – generowanie maili z powiadomieniami o przekroczonym terminie
11. LockNotifications – Powiadominie o złamaniu blokad (nieużywane)
12. TextMiningTraining – tworzenie indeksu do text mininingu
13. RulePeriodicHourly – uruchamianie reguł godzinowych
14. RulePeriodicDaily – uruchamianie reguł dziennych
15. SynchronizeDictionaries – synchronizacja słowników zewnętrznych
16. UserNotifications – Generowanie maili zbiorczych o zmianach na sprawach jeżeli ktoś nie ma ustawionego wysyłania maila od razu oraz dla osób ustawionych jako obserwujący i współpracownicy
17. ProcedureStatistics – zbieranie danych do statystyk
18. SynchronizeWithAD – synchronizacja z Active Directory
19. Histograms – przeliczanie czasu wykonania etapów, analiza typowości przebiegu spraw
20. SkanujTo – przekazanie/odebranie dokumentów z/od silnika OCR

 

Opis kolumn:

– Biblioteka – nazwa biblioteki w której znajduje się usługa (np. AMODClasses, AMODDecisionSupportClasses),
– Klasa – nazwa klasy która ma być wywoływana, pełna z nazwą przestrzenią nazw (namespace),
– Typ – typ pola określającego częstotliwość,
– Częstotliwość, Przesunięcie, Liczba powtórzeń – znaczenie zależne od Typu,
– Ostatnie wykonanie – czas ostatniego wykonania usługi,
– Ostatni wynik – pokazuje ewentualny błąd ostatniego wykonania,
– Kolejne wykonanie – data kolejnego wykonania,
– Serwer wykonujący – jeśli zadanie jest aktualnie wykonywane te pole zawiera nazwę serwera wykonującego,
– Preferowany serwer – serwer, na któym zaleca się wykonanie usługi.

 

Przykładowy harmonogram:

– Typ: minute, Częstotliwość: 5, Przesunięcie: 1, Liczba powtórzeń: 0 – wykonywane co 5 minut z przesunięciem o 1 minutę (czyli np. o 10.01, 10.06, 10.11 itd., bez ograniczeń na ilość powtórek),
– Typ: minute, Częstotliwość: 5, Przesunięcie: 480, Liczba powtórzeń: 120 – wykonanie co 5 minut zaczynające się 480 minut po północy (czyli o 8) i powtórzone 120 razy (czyli przez 10 godzin),
– Typ: day, Częstotliwość: 16, Przesunięcie: 10, Liczba powtórzeń: nie dotyczy – wykonywane codziennie o godz. 16.10.