StartsWith

Ostatnia modyfikacja Maj 14, 2019

Zastosowanie

Sprawdza czy tekst zaczyna się określoną wartością.

Składnia

StartsWith("stringToCheck", d"pattern");

Argumenty

  • stringToCheck – (String) sprawdzany tekst
  • pattern – (String) fragment tekstu do znalezienia

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną.
Zwraca true jeżeli tekst zaczyna się poszukiwanym fragmentem albo false gdy nie zaczyna się tym fragmentem.

Przykłady

Przykład 1:

Zmienna ‚result’ będzie miała wartość true.

result = StartsWith("ala ma kota", "ala");

Przykład 2:

Zmienna ‚result’ będzie miała wartość false.

result = StarsWith("ala ma kota", "ma");