Słowniki zewnętrzne

Ostatnia modyfikacja Styczeń 11, 2018

AMODIT w prosty sposób integruje się z zewnętrznymi źródłami danych takimi jak bazy SQL, arkusze Excel lub dowolne inne źródła dla których można utworzyć połączenie ODBC.

Wykorzystywany jest tu mechanizm słowników. W tym przypadku korzysta się z definicji tzw. słowników zewnętrznych. Prosta konfiguracja sprowadza się do podania connectionstring oraz wskazania źródła danych np poprzez zapytanie SQL.