Słownik

Ostatnia modyfikacja Sierpień 30, 2017

Pole typu słownikowego służy do wyświetlania danych ze słowników.

Pole może być wyświetlane na dwa sposoby jako lista rozwijana lub jako pole tekstowe z podpowiedziami.

Lista rozwijana

Widok pola na formularzu

Pole słownikowe lista rozwijana 1

Widok pola po kliknięciu. Widoczna jest lista pozycji oraz pole do wpisania poszukiwanej wartości. Użytkownik wybiera wartość z listy lub wpisuje ją ręcznie, a system zawężą wybór do pozycji zawierających wpisaną wartość. Ten tryb pozwala użytkownikowi zapoznać się z istniejącymi wpisami w słowniku. Zaleca się stosowanie tego trybu wyświetlania do słowników z stosunkowo niewielką liczbą rekordów (np do 500), gdyż pozycje są zaczytywane na stronę HTML formularza co obciążą łącza i wydłuża czas reakcji formularza.

Pole słownikowe lista rozwijana

Pole tekstowe z podpowiedziami

Widok pola na formularzu. W tym przypadku użytkownik musi zacząć wpisywać tekst aby zobaczyć pasujące elementy.

Pole słownikowe tekstowe z podpowiedziami
Użytkownik wpisując przykładowo „Polsk” otrzymuje w wyniku trzy pozycje zawierające poszukiwany tekst i może kliknąć na właściwą.

Pole słownikowe tekstowe z podpowiedziami rozwinięte

Parametry definiujące:
 Atrybut Opis
 Typ
 Wartość domyślna