Sekcja

Ostatnia modyfikacja Sierpień 30, 2017

Sekcja służy do zgromadzenia na formularzu kilku pól i wspólnego zarządzania nimi. Na formularzu reprezentowana jest przez prostokąt otaczający zestaw pól. W lewym górnym rogu dostępna jest ikona [-] lub [+] pozwalająca odpowiednio zwinąć lub rozwinąć sekcję. Stan zwinięcia lub rozwinięcia sekcji jest aktywny tylko w bieżącej sesji. Bezpośrednio po wyświetleniu formularza, sekcje które są w danym kontekście dostępne dla użytkownika, wyświetlane są zawsze jako rozwinięte.

sekcja

W dokumencie omówiono następujące tematy:

Parametry definiujące sekcję.

 Atrybut Opis 
 Nazwa (Wymagane) Maksymalna długość nazwy to 100 znaków. W nazwie nie można używać znaków [ ] ” (nawiasy kwadratowe oraz cudzysłów).
 Opis Umożliwia wprowadzenie tekstu pomocy  dla użytkownika np wyjaśnienie do czego służy sekcja i jakie dane należy uzupełnić. Tekst opisu dla sekcji
dostępny jest po wskazaniu myszką ikony ikona podpowiedzi
 przy nazwie sekcji.
 Układ sekcji
jednokolumnowy lub dwukolumnowy

 • w sekcji jednokolumnowej kolejne pola dodawane są poniżej ostatniego pola
 • w sekcji dwukolumnowej kolejne pola dodawane są po prawej stronie pola, a
  jeżeli ta pozycja jest już zajęta, to w poniżej w lewej kolumnie.

Poniżej przykład tej samej sekcji wyświetlanej w układzie jednokolumnowym i dwukolumnowym

 Układ jednokolumnowy  Układ dwukolumnowy
sekcja - jednokolumnowa

sekcja - dwukolumnowa

 

Powrót na górę

Dodanie nowej sekcji.

Utworzenie nowej sekcji jest możliwe w dwóch przypadkach:

 1. W momencie tworzenia/dodawania nowego pola do formularza.
  W takim przypadku podanie nazwy nowej sekcji spowoduje utworzenie tej sekcji i
  umieszczenie w niej nowego pola.
 2. W momencie przenoszenia pola do innej sekcji. Możesz podać nazwę nowej sekcji i wskazane pole zostanie przeniesione do nowo utworzonej sekcji.

Nie można utworzyć sekcji nie umieszczając w niej przynajmniej jednego pola. Porównaj: Dodawanie pola do formularza.

Powrót na górę

Zmiana nazwy sekcji.

Aby zmienić nazwę sekcji:

 1. Przejdź do definicji formularza (Menu główne-> Procedury -> Twoja procedura -> FORMULARZ)
 2. Kliknij w nazwę sekcji. Pole nazwy sekcji przejdzie w tryb edycji.sekcja - zmiana nazwy
 3. Zmień nazwę.
 4. Kliknij w pustym obszarze obok pola nazwy sekcji. Pole wyjdzie z trybu edycji i zostanie wyświetlona nowa nazwa sekcji.

Zobacz też: Ustaw nazwy wyświetlane.
Powrót na górę

Usuwanie sekcji.

Sekcję można usunąć z formularza wyłączenie gdy nie zawiera ona żadnych pól.

Aby usunąć sekcję:

 1. Przejdź do definicji formularza (Menu główne-> Procedury -> Twoja procedura -> FORMULARZ)
 2. Zaznacz sekcję klikając w checkbox po lewej stronie nazwy sekcji (1). Możesz zaznaczyć kilka pustych sekcji do jednoczesnego usunięcia.
 3. Kliknij przycisk Usuń (2). Przycisk będzie aktywny tylko gdy zaznaczysz do usunięcia puste sekcje.
 4. W oknie dialogowym potwierdź chęć usunięcia sekcji, wybierając OK.
 5. Sekcja zostanie usunięta.
  sekcja - usuwanie

Powrót na górę

Przenoszenie sekcji w górę lub w dół.

Możesz zapewnić dla użytkowników odpowiednią kolejność sekcji wg własnego uznania. W każdej chwili sekcję można na formularzu przenieść w górę lub w dół. Przeniesienie sekcji będzie miało natychmiastowy skutek wizualny dla wszystkich użytkowników mających dostęp do spraw w tej procedurze oraz dla wszystkich spraw, również tych zamkniętych.

Aby przesunąć sekcję o jedną pozycję w górę lub w dół:

 1. Przejdź do definicji formularza (Menu główne-> Procedury -> Twoja procedura -> FORMULARZ)
 2. Zaznacz sekcję klikając w checkbox po lewej stronie nazwy sekcji (1). Możesz
  zaznaczyć kilka sekcji do jednoczesnego przesunięcia.
 3. Kliknij odpowiednio przycisk Przesuń do góry, Przesuń do dołu (2). Przycisk będzie aktywny tylko gdy zaznaczysz sekcje.
 4. Sekcja zostanie przeniesiona o jedną pozycję wyżej lub niżej w zależności od Twojego wyboru.

sekcja - przesuwanie 1

Powrót na górę

Przenoszenie sekcji na określona pozycję

Aby przenieść sekcję na określoną pozycję:

 1. Przejdź do definicji formularza (Menu główne-> Procedury -> Twoja procedura -> FORMULARZ)
 2. Rozwiń pole określające kolejność sekcji (1) i wybierz numer, na który sekcja zostanie przeniesiona.
 3. Kliknij przycisk Zapisz pozycje (2).
 4. Sekcja zostanie przeniesiona na wskazaną pozycję, a pozostałe sekcje odpowiednio przenumerowane.

sekcja - przesuwanie 2

Powrót na górę

Edycja uprawnień dla sekcji

Dla każdego etapu w procesie można określić dostępność sekcji i pól w niej zawartych.

Szczegółowe informacje zawarto w artykule: Uprawnienia dla pól i sekcji na formularzu.

Powrót na górę

Funkcje związane z obsługą sekcji

Porównaj funkcje: