RemoveTableRow

Ostatnia modyfikacja Maj 14, 2019

Zastosowanie

Funkcja usuwa wiersz z tabeli.

Składnia

RemoveTableRow("tableName","rowSpecifier");

Argumenty

  • tableName – (String) nazwa pola typu tabela
  • rowSpecifier – (String) wskazanie wiersza, który ma być usunięty Dopuszczalne wartości: [ „first” | „last | „rowNumber” | „all” ] – (rowNumber jest liczbą wskazującą indeks usuwanego wiersza np  „3′” dla trzeciego wiersza.)

Zwracana wartość

Funkcja zwraca liczbę.

Zawsze zwraca wartość -1.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1:

Usuwa wszystkie wiersze w tabeli „Adresaci”

RemoveTableRow("Adresaci","all");

Przykład 2:

Usuwa pierwszy wiersz w tabeli „Adresaci”

RemoveTableRow("Adresaci","first");

Przykład 3:

Usuwa drugi wiersz w tabeli „Adresaci”

RemoveTableRow("Adresaci","2");