RemoveCON

Ostatnia modyfikacja Maj 14, 2019

Zastosowanie

Usuwa użytkownika lub grupę z listy współpracowników w sprawie.

Składnia

RemoveCON("użytkownik lub grupa");
RemoveCON("użytkownik lub grupa","sendMail");

Argumenty

  • użytkownik lub grupa- (String)
  • sendMail – (Boolean) [Opcja] czy wysyłać powiadomienie (domyślnie tak)

Zwracana wartość

Ta funkcja zwraca wartość Boolean.

Zawsze zwraca True.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1

Usuwa użytkownika o loginie „johnd” z listy współpracowników w sprawie.

RemoveCON("johnd");

Przykład 2

Usuwa użytkownika (lub grupę) wskazaną na formularzu w polu o nazwie „Akceptujący” z listy współpracowników w sprawie i nie wysyła maila z powiadomieniem

RemoveCON([Akceptujący],false);