RemoveCC

Ostatnia modyfikacja Maj 14, 2019

Zastosowanie

Usuwa użytkownika lub grupę z listy obserwatorów w sprawie.

Składnia

RemoveCC("użytkownik lub grupa");
RemoveCC("użytkownik lub grupa","sendMail");

Argumenty

  • użytkownik lub grupa- (String)
  • sendMail – (Boolean) [Opcja] czy wysyłać powiadomienie (domyślnie tak)

Zwracana wartość

Ta funkcja zwraca wartość Boolean.

Zawsze zwraca True.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1

Usuwa użytkownika o loginie „johnd” z listy obserwatorów w sprawie.

RemoveCC("johnd");

Przykład 2

Usuwa użytkownika (lub grupę) wskazaną na formularzu w polu o nazwie „Akceptujący” z listy obserwatorów w sprawie i nie wysyła maila z powiadomieniem

RemoveCC([Akceptujący],false);