Swobodne przekazywanie sprawy na kolejny etap

Ostatnia modyfikacja Sierpień 29, 2017

Platforma AMODIT dostarcza użytkownikom prostej i szybkiej metody przekazywania spraw.  Użytkownicy mają do dyspozycji standardowe przyciski akcji takie jak Prześlij dalej i Odpowiedz, chyba że zostały zdefiniowane specjalne przyciski akcji dla Twojego procesu. O tym jednak dowiesz się z artykułu omawiającego zastosowanie reguł ręcznych.
Przyciski Prześlij dalej i Odpowiedz znajdują się na zakładce PODSTAWOWE na wstążce akcji.

Wybranie akcji Prześlij dalej ma na celu:

  • przekazanie sprawy na inny etap do innego użytkownika lub grupy
  • przekazanie sprawy do innego użytkownika lub grupy ale pozostawienie jej na tym samym etapie


W pierwszej kolejności użytkownik decyduje, na który etap chce przekazać sprawę. Do dyspozycji ma

  • pozostawienie sprawy na tym samym etapie (klika na nazwę aktualnego etapu)
  • przekazanie sprawy na jeden z podpowiadanych przez system etapów, klikając na nazwę wybranego etapu
  • dodanie (utworzenie) nowego etapu, klikając na pole „Nowy etap” i wpisując nazwę nowego etapu. Dostępność tej funkcjonalności zależy od ustawień procedury.

W drugiej kolejności użytkownik decyduje do kogo przekazuje sprawę. Przekazanie sprawy następuje zawsze do jednego użytkownika lub jednej grupy. Oznacza to, że w polu Do można wpisać tylko jedną wartość.
Jeżeli chcemy, aby do sprawy miały dostęp również inne osoby to wprowadzamy je odpowiednio w pola:

  • DW (do wiadomości)
  • Wsp. (współpracownicy)

Po zakończeniu tych czynności użytkownik wybiera Wyślij.
Jeżeli na formularzu nie uzupełniono pól wymaganych, to sprawa nie zostanie przekazana dalej,  a użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie danych.