Powiadomienia

Ostatnia modyfikacja Maj 09, 2018

AMODIT wysyła powiadomienia do użytkowników w przypadku zajścia różnych zdarzeń.

Podstawowym zdarzeniem jest otrzymanie sprawy do wykonania. W takim przypadku użytkownik, który otrzymał sprawę do wykonania otrzyma również maila z powiadomieniem.

W zależności od sytuacji i konfiguracji, użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia np o dodaniu komentarza, o dodaniu dokumentu do sprawy, o dodaniu użytkownika do listy współpracowników w sprawie, o zamknięciu sprawy itp.

Użytkownik może ustawić dla siebie częstotliwość otrzymywania tych powiadomień.