Powiadomienia

Ostatnia modyfikacja Sierpień 30, 2019

AMODIT wysyła powiadomienia do użytkowników w przypadku zajścia różnych zdarzeń. Istnieją trzy typy powiadomień:

 • powiadomienia o otrzymaniu sprawy
 • powiadomienia o zmianach w sprawie,  do których zaliczają się informacje o
  • dodaniu komentarza do sprawy
  • dodaniu dokumentu do sprawy
  • dodaniu nowej wersji dokumentu
  • usunięciu dokumentu ze sprawy
  • dodaniu współpracownika do sprawy
 • powiadomienia o przekroczeniu terminu dla sprawy/etapu, eskalacji przekroczenia terminu

Częstotliwość otrzymywania powiadomień zależy od typu powiadomienia i ustawień konta użytkownika

 • Powiadomienia o otrzymaniu sprawy – ustawienie użytkownika
  • natychmiast
  • co godzinę
  • raz dziennie
  • nigdy
 • Pozostałe powiadomienia – ustawienie użytkownika
  • natychmiast
  • co godzinę
  • raz dziennie
  • raz na tydzień
  • nigdy
 • Powiadomienia o przekroczeniu terminów. Użytkownik nie może wyłączyć ani zmienić częstotliwości otrzymywania tych powiadomień. Wysyłane są natychmiast gdy zajdzie taka sytuacja.

Należy mieć na uwadze, że powiadomienia (maile) są generowane zawsze w chwili zajścia zdarzenia, np otrzymania sprawy i odkładane są w kolejce do wysłania.

W przypadku ustawienia częstotliwości otrzymywania powiadomień np na „raz dziennie”,  maile nadal będą generowane w chwili zajścia zdarzenia, czyli otrzymania sprawy. Oznacza to, że na koniec dnia użytkownik otrzyma powiadomienie zbiorcze z informacją, że rano dostał jakąś sprawę do wykonania, pomimo że, tę sprawę mógł już w międzyczasie obsłużyć. Powiadomienie zbiorcze należy traktować jako podsumowanie zdarzeń z minionego okresu.