Pole DW

Ostatnia modyfikacja Sierpień 30, 2017

Pole DW (Do wiadomości) jest polem systemowym i związane jest ze sprawą. Użytkownicy lub członkowie grup, które zostaną dodane do pola DW otrzymują dostęp do sprawy z uprawnieniami „do odczytu”. Sprawy te będą widoczne dla tych użytkowników na liście WSZYSTKIE.

Użytkowników lub grupy do Pola DW można dodać na kilka sposobów:

Uprawnienie do odczytu jest przyznane do momentu usunięcia użytkownika lub grupy z pola DW. Usunięcie może nastąpić na skutek:

  • ręcznego usunięcia użytkownika lub grupy z Pola DW. W tym celu należy kliknąć na nazwy użytkowników w Polu DW. Pole przejdzie w tryb edycji. Usunąć odpowiednie loginy lub nazwy grup i zapisać zmiany w polu.
    Pole DW edycja
  • użycia funkcji RemoveCC, RemoveUserFromRole , ClearCC, w regułach biznesowych.
  • przekazania sprawy dalej przy ustawionych opcjach czyszczenie pól DW i Wsp. w ustawieniach procedury.