Przekazywanie sprawy i inne czynności

Ostatnia modyfikacja Sierpień 30, 2017

Pasek  akcji jest zawsze dostępny w górnej części ekranu prezentującego sprawę. Liczba, kolejność i znaczenie przycisków na pasku akcji zależy od tego w jaki sposób został zaprojektowany proces i w jakim stanie (na którym etapie) znajduje się aktualnie edytowana sprawa w tym procesie.

W powyższym przykładzie na pasku akcji dostępne są:

 • strzałka w lewo – wyjście ze sprawy
 • Przyciski zdefiniowane dla tego procesu i dla etapu, na którym obecnie jest sprawa
 • Przycisk Zapisz

Zestaw przycisków może się zmieniać w zależności do aktualnego kontekstu (procesu,  etapu, zalogowanego użytkownika czy wartości wprowadzonych na formularzu).

W powyższym przykładzie na pasku akcji dostępne przyciski systemowe:

 • wyjście ze sprawy (strzałka w lewo)
 • Prześlij dalej – przycisk pozwalający na swobodne przekazanie sprawy na kolejny etap do kolejnego użytkownika
 • Usuń – przycisk pozwalający usunąć sprawę z systemu (dostępny tylko na pierwszym etapie procesu, zaraz po utworzeniu sprawy, gdy sprawa nie została jeszcze nikomu przekazana)
 • Zapisz – do zapisania danych z formularza.

Dodawanie dokumentów, komentarzy i innych elementów do sprawy

Do sprawy użytkownik może dodawać:

 • dokumenty
 • komentarze
 • termin przypomnienia
 • powiązanie pomiędzy sprawami
 • podpis

Opcje te dostępne są po naciśnięciu niebieskiego plusa. Dostępność poszczególnych elementów zależy od ustawień procesu i może być przez administratora ograniczona.