Zalecane parametry serwerów

Ostatnia modyfikacja Marzec 21, 2018

Dla uproszczenia można przyjąć, że 25 jednoczesnych użytkowników wykorzystuje 1 rdzeń procesora. Proszę zwrócić uwagę, że mowa tu o jednoczesnych użytkownikach czyli takich, którzy w tej samej chwili mają otwarte sesje i wykonują czynności na Platformie AMODIT. Parametr ten może być znacznie niższy od liczby dostępnych kont użytkowników w konkretnej instalacji. Przykładowo klient może posiadać licencje dla 250 użytkowników, natomiast przewiduje, że w określonym momencie maksymalnie z systemu będzie korzystało 25 użytkowników.

 

Serwer
aplikacyjny

Serwer bazodanowy

 • Windows Server 2008 R2 Standard lub nowszy
 • MS .NET Framework 4.5
 • Internet Information Services 7.0 lub nowszy
 • Procesor min 4-rdzeniowy
 • Min. 16 GB RAM z możliwością rozszerzenia (zalecane 32 GB)
 • 2 dyski systemowe po 50GB (mirror)

 

Środowisko Windows

 • Windows Server 2008 R2 Standard lub nowszy
 • Baza danych
  • MS SQL 2008 lub nowsza
  • MySQL 5.5 lub nowsza
 • Procesor min 4-rdzeniowy
 • Min. 16 GB RAM (zalecane 32 GB)
 • 2 dyski systemowe po 50GB (mirror)
 • Macierz dyskowa w zależności od przewidywanego rozmiaru danych (głównie rozmiar załączników)
 Środowisko Linux

 • System operacyjny Linux
 • Baza danych MySQL 5.5 lub nowsza
 • Procesor min 4-rdzeniowy
 • Min. 16 GB RAM (zalecane 32 GB)
 • 2 dyski systemowe po 50GB (mirror)
 • Macierz dyskowa w zależności od przewidywanego rozmiaru danych (głównie rozmiar załączników)

Jeżeli przewidywane są bardzo złożone formularze, wielokrotne załączniki lub wymaganiem są bardzo krótkie czasy reakcji, to powyższe parametry powinny być odpowiednio zwiększone (np. dodatkowe procesory) lub środowisko powinno być zwielokrotnione (serwer aplikacyjny).

 

Można również rozważać pracę serwera bazy danych w klastrze w celu zwiększenia bezpieczeństwa przechowywanych danych.