Zalecane parametry serwerów

Ostatnia modyfikacja Marzec 18, 2019

Jako wskaźnik obciążenia przyjęto prognozowaną średnią liczbę użytkowników, którzy prawdopodobnie będą pracować na Platformie AMODIT w tym samym czasie. Nie jest to parametr związany z licencjami, służy jedynie do oszacowania niezbędnych zasobów serwerów.

Serwer aplikacyjny na Windows Server

Platforma AMODIT wymaga jako serwera aplikacyjnego Windows Server’a i nie może być instalowana na innych systemach operacyjnych. Poniżej zalecane parametry dla serwera aplikacyjnego.

Do 20 użytkowników pracujących w tym samym czasie

 • CPU: 4 rdzenie
 • RAM: 8 GB DDR4
 • HDD: 128 GB (min) + dodatkowa przestrzeń na pliki, indeksy, skany itp w zależności od planowanych potrzeb
 • Windows Server 2012 R2 lub nowszy

Do 50 użytkowników pracujących w tym samym czasie

 • CPU: 8 rdzeni
 • RAM: 8 GB DDR4
 • HDD: 128 GB (min) + dodatkowa przestrzeń na pliki, indeksy, skany itp w zależności od planowanych potrzeb
 • Windows Server 2012 R2 lub nowszy

powyżej 100 użytkowników pracujących w tym samym czasie

 • CPU: 16 rdzeni
 • RAM: 16 GB DDR4
 • HDD: 128 GB (min) + dodatkowa przestrzeń na pliki, indeksy, skany itp w zależności od planowanych potrzeb
 • Windows Server 2012 R2 lub nowszy

Serwer bazy danych

W przypadku serwera dla bazy danych można zastosować

 • Windows Server 2012 R2 lub nowszy i wtedy można wybrać pomiędzy bazą danych MS SQL Server 2012 lub nowszą albo MySQL Community Server 5.6 lub 5.7
 • Linux i wtedy można użyć wyłącznie bazy MySQL Community Server 5.6 lub 5.7

Do 20 użytkowników jednocześnie pracujących

 • CPU: 4 rdzenie
 • RAM: 16 GB DDR4
 • HDD: 2TB (należy dobrać do oczekiwanych rozmiarów bazy danych, rozważyć zastosowanie macierzy z odpowiednim RAID, albo dysków SSD)

Do 50 użytkowników jednocześnie pracujących

 • CPU: 8 rdzeni
 • RAM: 16 GB DDR4
 • HDD: 2TB (należy dobrać do oczekiwanych rozmiarów bazy danych, rozważyć zastosowanie macierzy z odpowiednim RAID, albo dysków SSD)

powyżej 100 użytkowników jednocześnie pracujących

 • CPU: 16 vCORE
 • RAM: 32 GB DDR4
 • HDD: 2TB (należy dobrać do oczekiwanych rozmiarów bazy danych, rozważyć zastosowanie macierzy z odpowiednim RAID, albo dysków SSD)
Konfiguracja serwera w instalacji na kilka tysięcy użytkowników

Jeden serwer dla aplikacji i bazy danych

W wielu instalacjach na początek pracy z Platformą AMODIT wystarczającym może być zastosowanie jednego serwera dla aplikacji jak i bazy danych. Powinien być to serwer oparty o MS Windows Server 2012 R2 lub nowszy z zainstalowaną bazą danych MS SQL Server 2012 lub nowszą albo MySQL Community Server 5.6 lub 5.7

 • CPU: 4 rdzenie
 • RAM: 16 GB DDR4
 • HDD: 2TB (należy dobrać do oczekiwanych rozmiarów bazy danych, rozważyć zastosowanie macierzy z odpowiednim RAID, albo dysków SSD)

Przygotowanie serwerów do instalacji Platformy AMODIT

W przypadku instalacji on-premise, w Państwa środowisku IT, za przygotowanie serwerów do zainstalowania Platformy AMODIT odpowiadają Państwo. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami, w jaki sposób przygotować serwer/serwery do instalacji Platformy AMODIT: