Automatyczne odczytywanie danych z faktur (OCR)

Ostatnia modyfikacja Październik 26, 2017

Platforma AMODIT w standardzie zapewnia odczytanie tekstu (OCR) każdego załączonego dokumentu. Pozwala to na wyszukanie sprawy zawierającej dokument po fragmencie treści tego dokumentu.

W celu zapewnienia oczekiwanej skuteczności OCR należy upewnić się, że przesyłane (załączane) do AMODIT’a dokumenty typu PDF (TIFF) są odpowiedniej jakości. Na potrzeby OCR dokumenty powinny być skanowane w rozdzielczości minimum 200 dpi.

Jednak często, w przypadku faktur kosztowych, wymaganiem jest automatyczne odczytanie danych i uzupełnienie pól formularza. AMODIT zintegrowany jest z zewnętrzną usługą skanuj.to.

 

 

Skan trafia do AMODIT, a po chwili formularz zostaje wypełniony danymi odczytanymi z faktury. Użytkownik powinien zweryfikować otrzymane informacje korzystając z wygodnego interfejsu.

Zakres automatycznego odczytywania danych z faktury:

  • obsłudze podlegają wyłącznie faktury drukowane. Nie obsługiwane są dokumenty zawierające pismo odręczne.
  • obsłudze podlegają wszystkie wzory faktur polskich, w tym w walucie obcej,
  • obsłudze podlegają również faktury wg polskich wzorów wystawiane w języku angielskim, ale odczytywane są tylko dane nagłówkowe,
  • W każdym przypadku dane odczytane z faktur muszą zostać zweryfikowane przez operatora,
  • Wzory faktur zagranicznych mogą być opracowane za dodatkową opłatą.