Lista wyboru

Ostatnia modyfikacja Styczeń 15, 2019

Pole typu Lista wyboru służy do definiowania kilkuelementowych zbiorów wartości np Kategoria A, Kategoria B, Kategoria C, czy np dla pola Priorytet: Wysoki, Normalny, Niski.

Użytkownik wybiera odpowiednią wartość z listy rozwijanej.

 
pole lista wyboru
Lista wyboru może zawierać dowolnie zdefiniowane elementy. Elementy na liście mogą się powtarzać. Przykładowo mogłaby wystąpić dwa razy pozycja: Kategoria B.

Nie ma też ilościowego ograniczenia na liczbę elementów. Jednakże ze względu na przeznaczenie tego pola i wygodę użytkowania nie należy budować zbyt długich list.

Parametry definiujące:
 AtrybutOpis 
TypPole wymaga zdefiniowania listy elementów do wyboru przez użytkownika.
Szerokość pola obejmuje jedną kolumnę na formularzu.
Ustawienia

Pozycje listy. Każdy element musi być wpisany w odrębnym wierszu.
Sposób wyświetlania – do wyboru

  • lista rozwijana (domyślne)
  • przyciski opcji – układ poziomy
  • przyciski opcji – układ pionowy

możliwość wyłączenia wyświetlania tytułu pola. Widoczne są tylko opcje z listy wyboru

 Wartość domyślnaUmożliwia wskazanie elementu na zdefiniowanej liście wyboru, który pojawi się domyślnie w polu na formularzu w momencie utworzenia nowej sprawy

 

Istnieje możliwość dynamicznego ustalania zawartości listy. Służy do tego funkcja SetListChoices()