Lista wyboru

Ostatnia modyfikacja Sierpień 30, 2017

Pole typu Lista wyboru służy do definiowania kilkuelementowych zbiorów wartości np Kategoria A, Kategoria B, Kategoria C, czy np dla pola Priorytet: Wysoki, Normalny, Niski.

Użytkownik wybiera odpowiednią wartość z listy rozwijanej.

pole lista wyboru

 

Lista wyboru może zawierać dowolnie zdefiniowane elementy. Elementy na liście mogą się powtarzać. Przykładowo mogłaby wystąpić dwa razy pozycja: Kategoria B.

Nie ma też ilościowego ograniczenia na liczbę elementów. Jednakże ze względu na przeznaczenie tego pola i wygodę użytkowania nie należy budować zbyt długich list.

Parametry definiujące:
 Atrybut Opis 
 Typ Pole wymaga zdefiniowania listy elementów do wyboru przez użytkownika. Każdy element musi być wpisany w odrębnym wierszu.
Szerokość pola obejmuje jedną kolumnę na formularzu.
 Wartość domyślna Umożliwia wskazanie elementu na zdefiniowanej liście wyboru, który pojawi się domyślnie w polu na formularzu w momencie utworzenia nowej sprawy.