Konfiguracja serwera poczty wychodzącej SMTP

Ostatnia modyfikacja Wrzesień 12, 2018

AMODIT może wysyłać powiadomienia mailowe dotyczące różnych zdarzeń, np. przypisania sprawy do konkretnego użytkownika. Aby było to możliwe musi być prawidłowo skonfigurowane połączenie z serwerem SMTP.
Konfigurację przeprowadza się w Ustawieniach systemowych w zakładce Ogólne w sekcji „Powiadomienia”.

Ustawienia domyślne na chmurze amodit.com

 • adres serwera poczty wychodzącej SMTP: mail.amodit.com
 • adres skrzynki pocztowej, z której będą wysyłane powiadomienia: no-reply@mail.amodit.com. Nie należy używać tu skrzynek osobistych, ani tych samych adresów które mogą być użyte dla zakładania spraw.
 • adres witryny z AMODIT. Domyślnie https://nazwa_witryny.amodit.com
 • nazwa użytkownika konta pocztowego: no-reply@mail.amodit.com
 • hasło użytkownika konta pocztowego: ustawione domyślnie dla chmury przez Astrafox.
 • czy ma być używane szyfrowanie SSL: należy zaznaczyć
 • numer portu. Domyślnie 587

Konfiguracja dla serwera SMTP na gmail:

 • adres serwera poczty wychodzącej SMTP: smtp.gmail.com
 • adres skrzynki pocztowej, z której będą wysyłane powiadomienia: taki, jaki sobie przygotujesz np powiadomienia@nazwa_firmy.com
 • adres witryny z AMODIT: https://nazwa_witryny.amodit.com
 • nazwa użytkownika konta pocztowego. Taki, jaki sobie przygotujesz
 • hasło użytkownika konta pocztowego: takie jakie użyłeś przy zakładaniu tej skrzynki pocztowej
 • czy ma być używane szyfrowanie SSL: należy zaznaczyć 
 • numer portu: 587

Konfiguracja dla serwera SMTP na Office365:

 • adres serwera poczty wychodzącej SMTP: smtp.office365.com
 • adres skrzynki pocztowej, z której będą wysyłane powiadomienia: taki, jaki sobie przygotujesz np powiadomienia@nazwa_firmy.com
 • adres witryny z AMODIT: https://nazwa_witryny.amodit.com
 • nazwa użytkownika konta pocztowego. Taki, jaki sobie przygotujesz
 • hasło użytkownika konta pocztowego: takie jakie użyłeś przy zakładaniu tej skrzynki pocztowej
 • czy ma być używane szyfrowanie SSL: należy zaznaczyć 
 • numer portu: 587