Kod licencyjny

Ostatnia modyfikacja Marzec 02, 2018

Bezpośrednio po utworzeniu wersji Platformy AMODIT dla Twojej firmy, działa ona w trybie demonstracyjnym.

Oznacza to, że dostępne są wszystkie funkcjonalności, tak jak w wersji płatnej. Ograniczyliśmy jedynie liczbę spraw, które mogą być założone w wersji demonstracyjnej do 100.

Twoja płatna instalacja może przejść w tryb demonstracyjny jeżeli:

 • skończy się okres, na który została wykupiona licencja (dostęp)
 • skończył się okres, w którym miałeś prawo do nowych wersji, a pomimo to wgrałeś nową wersję.
 • instalacja zostanie przeniesiona na inny serwer aplikacyjny (SID serwera uległ zmianie)
 • zostanie zmieniona nazwa bazy danych skojarzonej z Twoją instalacją AMODIT
 • świadomie zostanie usunięty kod licencyjny
 • zostanie wprowadzony błędny kod licencyjny

Gdzie sprawdzić kod licencyjny?

 1. Zaloguj się jako administrator
 2. Przejdź do Ustawień systemowych, zakładka Ogólne.
 3. Odszukaj sekcję Licencja. W sekcji tej możesz odczytać aktualne parametry Twojej licencji.

Jak uzyskać kod licencyjny?

W celu uzyskania kodu licencyjnego musisz mieć wykupioną i opłaconą licencję oraz system musi być objęty aktualnym maintenance.

Skontaktuj się z Astrafox lub Partnerem Astrafox w celu ustalenia szczegółów.

Jeżeli spełniasz warunki do uzyskania kodu licencyjnego, to prześlij mailem do Astrafox lub Partnera Astrafox następujące informacje z Twojej instalacji:

 • SID serwera
 • Nazwa bazy danych

WAŻNE: Chodzi o informacje podkreślone na czerwono na poniższym ekranie, znajdujące się powyżej pola Kod licencyjny. Z pewnością u Ciebie będą miały inne wartości niż na poniższym przykładzie.

Kod licencyjny

Zwrotnie otrzymasz kod licencyjny, który będzie ciągiem znaków. Ważne jest, abyś cały ciąg skopiował do pola Kod licencyjny i zapisał zmiany w Ustawieniach systemowych.

Jeżeli został wprowadzony prawidłowy kod, to poniżej pola Kod licencyjny,  w „Dane licencji” będziesz widział parametry swojej licencji.

Błędny lub nieaktualny kod licencyjny

Jeżeli kod jest błędny lub zaszły okoliczności opisane na początku tego artykułu, to system przejdzie w tryb demonstracyjny, co będzie oznaczone czerwonym komunikatem podobnym do przedstawionego na poniższym ekranie.