Jak usunąć sprawę?

Ostatnia modyfikacja Grudzień 25, 2017

Usuwanie sprawy przez użytkownika nie będącego administratorem

Użytkownik może usunąć sprawę, która nie została jeszcze do nikogo przesłana, czyli pozostaje na pierwszym etapie.

Tylko w takiej sytuacji widoczny jest dla niego przycisk „Usuń” na pasku akcji.

 

Usuwanie sprawy przez administratora

Użytkownik z prawami administratora może usunąć sprawę znajdującą się na dowolnym etapie.

W tym celu otwiera panel „Stan sprawy”, i klika link „Usuń sprawę”

 

Usuwanie sprawy jako przycisk akcji

Logika procesu może przewidywać możliwość usunięcia sprawy za pomocą przycisku akcji. Jeżeli zostanie użyta w regule ręcznej funkcja DeleteCase(), to taki przycisk spowoduje usunięcie sprawy.