Instalacja on-premise

Ostatnia modyfikacja Sierpień 31, 2018

W modelu tym, Platforma AMODIT instalowana jest w środowisku IT Klienta i dostępna jest w jego sieci firmowej. Może być również udostępniana poza tę sieć, ale o tym decyduje już wyłącznie klient.

 

Instalacja na własnych serwerach może w wielu przypadkach być uzasadniona.

Przemawia za nią np:

 1. Wielopłaszczyznowa integracja (wymiana danych) z wieloma systemami dziedzinowymi dostępnymi tylko w ramach organizacji.
 2. Polityka bezpieczeństwa stosowana w organizacji
 3. Posiadanie własnych, wolnych zasobów serwerowych i licencyjnych (np posiadanie licencji na MS SQL server)

Głównymi komponentami Platformy AMODIT są: 

 • serwer aplikacyjny – odpowiedzialny za logikę aplikacji, autoryzację użytkowników, komunikację z bazą danych
 • usługa sieciowa – odpowiedzialna za wykonywanie okresowych zadań jak np wysyłanie powiadomień,  sprawdzanie folderów i skrzynek mailowych w celu załączenia nowych dokumentów itp.
 • serwer bazodanowy – przechowujący konfigurację Platformy AMODIT, definicje procesów  oraz wszystkie dane gromadzone w ramach spraw. W zależności od konfiguracji może również przechowywać pliki (dokumenty) załączane  przez użytkowników.
 • przestrzeń dyskowa (macierz) – do przechowywania plików bazy danych oraz dokumentów załączanych przez użytkowników do spraw (opcja konfiguracyjna)

Współpraca użytkowników z Platformą AMODIT odbywa się przez przeglądarkę internetową. Zalecane są w Chrome, FireFox, IE lub Safari.

Serwer aplikacyjny i serwer bazy danych

Dla instalacji on-premise należy zapewnić niezbędne zasoby serwerowe. Mogą to być fizyczne serwery lub serwery wirtualne.

Zalecane jest rozdzielenie roli serwera aplikacyjnego i serwera bazy danych SQL.
Jednak konfiguracja, w której jedna maszyna (fizyczna lub wirtualna) pełni obie funkcje jest dopuszczalna, ale należy rozważyć docelowe obciążenie systemu AMODIT rosnącą liczbą użytkowników, rosnącą liczbą procesów oraz rosnącą liczbą dokumentów.

Jaka konfiguracja jest zalecana?

Nie mamy szczegółowych wytycznych na podstawie określonej liczby użytkowników lub dokumentów, aby precyzyjnie zasugerować konkretne rozwiązanie, gdyż jest wiele zmiennych wpływających na wydajność jak:

 • liczba i złożoność procesów (liczba pól na formularzu, liczba tabel i podformularzy, liczba, złożoność i częstotliwość reguł biznesowych)
 • liczba i rozmiary dokumentów,
 • zakres integracji, liczba i wielkość słowników,
 • liczba użytkowników, kumulacja dostępu (np jeden wspólny termin wysłania wniosków o dofinansowanie  dla tysięcy gmin korzystających z AMODIT’a)
 • posiadane wolne zasoby sprzętowe

Połączenie funkcji serwera aplikacyjnego i serwera bazy danych na jednym komputerze, to indywidualna decyzja.

Jednakże, jeżeli jest to tylko możliwe, zalecamy rozdzielenie tych funkcji na dwa odrębne serwery (fizyczne lub wirtualne).

Licencje na serwery MS Windows

W przypadku instalacji w środowisku IT klienta, niezbędne jest również posiadanie przez Klienta odpowiednich licencji na system operacyjny MS Windows oraz bazę danych. Platforma AMODIT pracuje w oparciu o bazę MySQL (darmowa) lub MS SQL (komercyjna).
Proponowany sposób licencjonowania środowiska pod Platformę AMODIT:

 • MS Windows Server 2012 Standard (2016 Standard) – pozwala na uruchomienie dwóch maszyn wirtualnych. Jest to wystarczające środowisko do typowych zastosowań AMODIT. Na jednej maszynie wirtualnej uruchamiany jest serwer aplikacyjny, a na drugiej serwer bazodanowy.
 • Jako serwer bazodanowy proponujemy zastosowanie serwera MySQL. Jeżeli posiadają Państwo licencje na serwer MS SQL to oczywiście może być on wykorzystany w instalacji AMODIT’a.
 

Zobacz: Zalecane parametry serwerów .