Hiperłącze

Ostatnia modyfikacja Sierpień 30, 2017

Pole to jest odmianą pola tekstowego (krótki tekst). Może zawierać dowolny ciąg znaków. Jeżeli ciąg znaków jest prawidłowym adresem URL, to klikając strzałkę po prawej stronie pola otwiera się nowe okno ze wskazaną stroną.

pole hiperlacze

 

Parametry definiujące:
 Atrybut Opis 
 Typ Pole może przyjmować dowolne znaki alfanumeryczne.
Maksymalna długość wprowadzanego tekstu to 256 znaków.
Szerokość pola obejmuje jedną kolumnę na formularzu.
 Wartość domyślna Umożliwia
wprowadzenie tekstu, który pojawi się w polu na formularzu w momencie
utworzenia nowej sprawy. Wprowadzany tekst powinien być prawidłowym adresem URL.