HideSection

Ostatnia modyfikacja Wrzesień 11, 2017

Zastosowanie

Powoduje ukrycie sekcji na formularzu.

Sekcja ukryta za pomocą funkcji HideSection znajduje się w kodzie HTML formularza, ale nie jest wyświetlana. Dzięki temu możliwe jest jej przełączenie w stan widoczności za pomocą funkcji ShowSection.

Sekcja ukryta w ustawieniach uprawnień dla sekcji i pól nie jest umieszczana w kodzie HTML formularza i nie jest możliwe użycie dla niej funkcji ShowSection i HideSection.

Składnia

HideSection("section name")

Argumenty

  • section name – (string) – Prawidłowa nazwa sekcji na formularzu. Należy podawać nazwę domyślną, a nie jej reprezentację w innym języku.

Zwracana wartość

Ta funkcja zwraca wartość logiczną (Boolean)
Ta funkcja zawsze zwraca wartość true.

Elementy powiązane

Przykłady użycia

Przykład 1:

HideSection("Dane adresowe");

Powoduje ukrycie sekcji o nazwie Dane adresowe na formularzu.