Zarządzanie grupami użytkowników

Ostatnia modyfikacja Sierpień 29, 2017

W AMODIT Grupa, to zbiór jednego lub wielu użytkowników. Grupa ma swoją unikalną nazwę, którą można posługiwać się w wielu miejscach. Traktowana jest podobnie jak użytkownik:

 • Można wskazać ją w polu „DO”, „DW” lub „Wsp” w funkcji przesyłania sprawy dalej
 • W polach Dw i Wsp w sprawie.
 • W polach typu Użytkownik na formularzu
 • W funkcjach reguł biznesowych, w których następuje odwołanie do użytkownika np ForwardCase(), AddCC itp.
 • W definicji reguł ręcznych przy wskazywaniu do kogo ma być przekazana sprawa.

Sprawy przesłane do grupy oznaczone są na listach za pomocą symbolu grupygrupa - symbol.

Uprawnienia do zarządzania grupami wynikają z uprawnień systemowych.

Tworzenie nowej grupy

Dostęp do grup następuje poprzez menu główne oraz pozycję Grupy.

ekran - grupy

Na ekranie zarządzania grupami:

 1. Wpisz nazwę nowej grupy.ekran - grupy nowa grupa
 2. Kliknij Dodaj.
 3. Grupa o podanej nazwie zostanie utworzona i będzie widoczna w lewej kolumnie ekranu. Jeżeli grupa o podanej nazwie już istnieje, to zostanie wyświetlony stosowny komunikat.
 4. Nowo założona grupa ma:
  1. jednego użytkownika, którym jest osoba zakładająca grupę
  2. przypisanego administratora grupy, którym jest osoba zakładająca grupę.
  3. ustawioną opcję „Można przekazywać sprawy do tej grupy”, która pozwala korzystać z grupy tak jak z użytkownika.

Dodawanie użytkowników do grupy

Aby dodać Użytkowników należy:

 1. Wybrać Grupę, do której chcemy dodać użytkowników.
  ekran - grupy dodawanie użytkownika
 2. Wprowadzić nazwę użytkownika, wybierając ją z dostępnej listy użytkowników.
 3. Zatwierdzić przyciskiem (+).
 4. Użytkownik zostanie dodany jako członek grupy i jego dane będą widoczne na liście członków grupy.

Usuwanie użytkownika z grupy

Aby usunąć użytkownika z grupy należy:

 1. Wskazać grupę, z której chcemy usunąć użytkownika.
 2. Wskazać i zaznaczyć na liście użytkownika lub użytkowników, którego chcemy usunąć z grupy. Zaznaczenia dokonujemy za pomocą checkbox’u dostępnego po lewej stronie danych użytkownika.
 3. Kliknąć przycisk „Usuń z grupy”
 4. Nastąpi usunięcie użytkowników z grupy.

W przypadku omyłkowego usunięcia użytkownika można go ponownie dodać tak, jak opisano wcześniej.
Grupa może nie mieć żadnych członków. Sprawy przekazywane do takiej grupy nie będą trafiały do nikogo konkretnego. Będą dostępne na zakładce „Wszystkie”, ale nikt nie będzie ich widział na zakładce „Do wykonania”. Często taki zabieg stosuje się do spraw, które są archiwizowane. Przekazuje się je do grupy o nazwie „Archiwum”, która nie ma żadnych członków. Dzięki temu nikt nie widzi jej na zakładce „Do wykonania”, a uprawnione osoby mają dostęp do niej poprzez zakładkę WSZYSTKIE.

Wyszukiwanie użytkownika na liście członków grupy

Jeżeli chcemy wyszukać jakiegoś użytkownika bez czytania całej listy możemy wpisać fragment imienia, nazwiska lub loginu w pole ‘Wyszukaj’, znajdujące się po prawej stronie okna. Np. Jan, a system wyszuka daną osobę/y na liście.ekran - grupy wyszukiwanie użytkownika

Edycja parametrów grupy

Można edytować parametry dla wybranej grupy na zakładce EDYCJA.
ekran - grupy edycjaMożna edytować:

 1. Nazwa grupy
 2. Opcja „Można przekazywać sprawy do tej grupy”. Gdy zaznaczona, to grupa jest dostępna tak jak zwykły użytkownik i można do niej przesyłać sprawy.
 3. Synchronizuj członków grupy z grupą AD. Po wybraniu tej opcji należy podać nazwę grupy stosowaną w AD. Członkowie tak wskazanej grupy z AD będą synchronizowani z grupą w AMODIT.
 4. Administratorzy. Opcja ta pozwala wskazać osoby mające uprawnienie do edytowania tej konkretnej grupy. Administratora grupy może wskazać osoba:
  • będąca aktualnie administratorem grupy lub
  • osoba posiadająca  uprawnienia systemowe na poziomie administratora z pełnymi uprawnieniami lub
  • osoba posiadająca  uprawnienia systemowe na poziomie administratora lokalnego (Zarządzanie użytkownikami, grupami i słownikami)

Administratorem grupy może być każdy członek grupy nawet jeżeli nie posiada jakiekolwiek  uprawnień administracyjnych wynikających z ustawień systemowych.

Usuwanie grupy

Usunięcie grupy spowoduje, że grupa ta nie będzie dostępna do wyboru we wszystkich miejscach, o których napisano we wstępie. Jednakże pomimo usunięcia grupy, jej nazwa będzie widoczna w historii sprawy oraz w polach typu Użytkownik tam gdzie jej wcześniej użyto. Sprawy takie będzie nadal można przekazać do tej grupy, jeżeli tak przewidują reguły biznesowe. Nie spowoduje to wystąpienia błędu. Należy jednak mieć na uwadze, że sprawa taka nie trafi do grupy, ale fizycznie do nikogo konkretnego. Będzie więc dostępna na zakładce WSZYSTKIE dla osób, które posiadają do niej dostęp, ale dla nikogo nie będzie dostępna na zakładce „DO WYKONANIA”