Funkcje używane w regułach biznesowych

Ostatnia modyfikacja Sierpień 29, 2017

Platforma AMODIT wyposażona została w silnik reguł biznesowych. Pozwala on precyzyjnie sterować przepływem procesów. Sterowanie odbywa się za pomocą licznych funkcji, których zastosowanie opisano poniżej.

Funkcje sterowania zachowaniem się pól i sekcji na formularzu

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 HideSection  Ukrywa sekcję na formularzu.
 ShowSection  Pokazuje sekcję na formularzu
 HideField  Ukrywa pole na formularzu
 ShowField  Pokazuje pole na formularzu
 DisableField  Wyłącza pole na formularzu
 EnableField  Włącza pole na formularzu
 FieldIsIncorrect  Pozwala podświetlić pole, gdy zawiera niepożądaną wartość
 FieldIsCorrect  Pozwala usunąć efekt podświetlenia pola, gdy pole zawiera prawidłową wartość.

Funkcje sterowania przepływem sprawy

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AssignProcedure  Przypisanie lub zmiana typu procedury.
 ChangeStage  Zmienia etap bez zmiany właściciela.
 CloseCase  Zamyka sprawę.
 CopyCase
 CreateCase
 CurrentStage
 CurrentUser
 DeleteCase
 ForwardCase
 RedirectToCase
 RedirectToUrl

Funkcje związane z obsługą uprawnień

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AddCC Dodaje użytkownika lub grupę w polu „DW – do wiadomości” (CC – carbon copy)
 AddCON Dodaje użytkownika lub grupę w polu  „Wsp. – Współpracownik” (CON – contributors)
 AddUserToRole
 ClearCC
 ClearCON
 GetCC
 GetCON
 RemoveCON
 RemoveCC
 RemoveUserFromRole

Funkcje związane z obsługą dat

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 CheckOverlappingDates
 CheckOverlappingDatesTables
 CurrentDateTime
 DateAdd
 DateDiff
 DatePart
 DateTime
 DayDiff
 GetDeadline
 HourDiff
 MonthDiff
 SetDeadline
 Today
 WorkDayDiff
 YearDiff

Funkcje związane z obsługą słowników

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AddDictionaryPosition Dodaje nową pozycję do słownika połączonego z polem na formularzu.
 CheckDictionaryItem
 GetDictionaryDescription
 GetDictionaryId
 SetDictionaryDescription

Funkcje związane z obsługą tabel na formularzu

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AddTableRow Dodaje wiersz do tabeli.
 ConditionalGet
 ConditionalMax
 ConditionalMin
 ConditionalSet
 ConditionalSetTabelRowsSum
 ConditionalSum
 CountRows
 DisableRow
 EnableRow
 Get
 Length
 Max
 Min
 RemoveTableRow
 Set
 Sum

Funkcje związane z obsługą załączników

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AddBarcode Nakłada kod kreskowy na załączniki typu PDF.
 AttachmentsCount
 ChangeAttachmentName
 CheckConnected
 ConditionalMax
 ConditionalMin
 ConditionalSetTabelRowsSum
 ConditionalSum
 CountDocuments
 GetBarcodes
 GetQRcodes
 Length
 Max
 Min
 Sum

Pozostałe funkcje

 Nazwa funkcji  Znaczenie
 AddComment Dodaje komentarz do bieżącej sprawy
 AddNews Tworzy nowy ogólny komunikat (Aktualności)
 CancelSignature
 CaseCreator
 CaseForwarder
 CaseOwner
 CheckAllRequiredParams
 CheckCaseRequirementsComplied
 CollectAcceptances
 CollectSignatures
 CollectFieldsSignatures
 CountConnectedOpen
 CountConnectedClosed
 ERP_PutDocumentInBufor
 ExecuteSQL
 FillFieldsFromString
 FillFromSkanujTo
 FireRules
 ForEach
 ForEachLine
 FormatValue
 FullName
 GetComments
 GetEmail
 GetManager
 GetSubordinate
 GetSystemParameterValue
 GetUserData
 GetUserDataFromAD
 HasChilds
 IsEmpty
 IsFormValid
 IsUniqueValue
 IsValidFieldValue
 Length
 NextNumber
 NumberToMoneyText
 RegExp
 Round
 ReplaceRegionalLetters
 SendCasePrintMail
 SendMessage
 ShowMessage
 SignCase
 SignField
 StringContains
 StringReplace
 Substring
 ToNumber
 Trim
 WriteToSystemLog