FindCase

Ostatnia modyfikacja Maj 14, 2019

Zastosowanie

Znajduje sprawy które posiadają określone wartości w podanych polach. Można podać dowolną liczbę par „pole-wartość”.

Funkcja pozwala również przeszukiwać zawartość tabel w sprawach.

Składnia

FindCase("proces","fieldName",fieldValue [,"fieldName",fieldValue ...]);
FindCase("proces","fieldName",fieldValue [,"fieldName",fieldValue, ...], "caseType");

Argumenty

  • proces – (Decimal)(String) identyfikator lub nazwa procesu, którego sprawy będą przeszukiwane. Można podać nazwę tabeli w formacie „Nazwa procesu>Nazwa tabeli”. W takim przypadku przeszukiwane będą wiersze tabeli.
  • fieldName – (String) nazwa pola w którym będzie następowało szukanie
  • fieldValue – (String) poszukiwana wartość. Wartości liczbowe i dat mogą być podawane jako zakres np . ’10 TO 100′ albo ‚2016-01-01 TO 2016-01-31’
  • caseType – (String) [Opcja] typ spraw do przeszukiwania (domyślnie= ALL). Dozwolone wartości: [ OPEN | CLOSED | ALL | REMOVED ]

Zwracana wartość

Zwraca tekst.
Zwraca identyfikatory znalezionych spraw oddzielone średnikiem.

Przykłady

Przykład 1:

Znajduje inne sprawy w tym samym procesie co sprawa, z której funkcja jest wołana.

Przeszukuje pole „Number” szukając takiej samej wartości jak wartość w polu [Number] bieżącej sprawy oraz pole „Name” szukając wartości odpowiadającej zawartości pola „Name biezącej sprawy.

FindCase([CaseProcedureId],"Number",[Number],"Name",[Name])

Użyto pola systemowego [CaseProcedureId] wskazującego bieżący proces, z którego funkcja jest wołana.

Przykład 2:

Przeszukuje sprawy w procesie o nazwie „Company”, szukając w polu „Number” tego procesu, wartości odpowiadających wartościom z pola [CompanyNumber] bieżącej sprawy oraz, szukając w polu „Name” wartości odpowiadających wartości z pola {CompanyName] bieżącej sprawy.

FindCase("Company","Number",[CompanyNumber],"Name",[CompanyName])

Przykład 3:

Przeszukuje tabelę „Pozycje faktury” z procesu „Akceptacja faktur” we wszystkich sprawach tego procesu. Przeszukiwana jest kolumna o nazwie „Nazwa” w celu odnalezienia spraw w których wartość w tym polu jest taka sama jak wartość w polu [UnitName] w bieżącej sprawie.

FindCase("Akceptacja faktur>Pozycje faktury","Nazwa",[UnitName])

Przykład 4:

W procesie ‚Vacation’ dla użytkownika wskazanego w polu [User] szuka spraw z przedziału dat ostatniego miesiąca.

FindCase("Vacation","DateFrom",DateAdd('month',Today(),-1)+" TO "+Today(),"User",[User])

Przykład 5:

Szuka spraw w procesie „Vacation” dla tego samego użytkownika w których przedział urlopu nakłada się.

FindCase("Vacation","DateFrom To DateTo",[DateFrom]+" TO "+[DateTo],"User",[User])

Przykład 6:

Szuka spraw w procesie „Vacation” dla tego samego użytkownika w których przedział urlopu nakłada się, ale tym razem przeszukuje tylko sprawy zamknięte.

FindCase("Vacation","DateFrom To DateTo",[DateFrom]+" TO "+[DateTo],"User",[User], , "CLOSED")