FieldIsRequired

Ostatnia modyfikacja Maj 14, 2019

Zastosowanie

Oznacza wskazane pola jako wymagane. Jest przeciwieństwem funkcji FieldIsNotRequired()

Składnia

FieldIsRequired("fieldName");

Argumenty

  • fieldName – (String) nazwa pola, które ma być oznaczone jako wymagane.

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną.
Zawsze zwraca true.

Przykłady

Przykład 1:

Jeżeli wartość w polu ‚Liczba sztuk’ jest większa od 0, oznacza pole ‚Cena” jako wymagane, a w przeciwnym wypadku oznacza to pole jako niewymagane.

if([Liczba sztuk] >= 0)
{
   FieldIsRequired("Cena");
}
else
{
   FieldIsNotRequired("Cena");
}