EndsWith

Ostatnia modyfikacja Maj 14, 2019

Zastosowanie

Sprawdza czy tekst kończy się określoną wartością.

Składnia

EndsWith("stringToCheck", d"pattern");

Argumenty

  • stringToCheck – (String) sprawdzany tekst
  • pattern – (String) fragment tekstu do znalezienia

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną.
Zwraca true jeżeli tekst kończy się poszukiwanym fragmentem albo false gdy nie kończy się tym fragmentem.

Przykłady

Przykład 1:

Zmienna ‚result’ będzie miała wartość true.

result = EndsWith("ala ma kota", "kota");

Przykład 2:

Zmienna ‚result’ będzie miała wartość false.

result = EndsWith("ala ma kota", "ma");