Dodawanie pol do formularza

Ostatnia modyfikacja Sierpień 30, 2017

Dodawanie nowych pól do formularza jest możliwe jeżeli odpowiednia opcja w Ustawieniach procedury nie została wyłączona. W takim przypadku każdy użytkownik może zaproponować nowe pole na formularzu.

dodawanie-pola-na-formularzu

Po kliknięciu w link pojawia się okno do zdefiniowania nowego pola. Należy podać:

  1. Nazwę pola – może to być dowolny tekst nie zawierający znaków [, ], oraz ” o długości do 100 znaków.
  2. Pole powinno być przypisane do sekcji. Sekcja to obszar na formularzu grupujący pola np związane z danymi ogólnymi faktury, z danymi kontrahenta itp.
  3. Z polem koniecznie trzeba związać typ. Jest to istotne dla późniejszego tworzenia reguł biznesowych czy zestawień. Dużo łatwiej jest porównywać ze sobą ten sam typ danych np dwie daty.
  4. Dodatkowo można zaznaczyć, czy wartość z tego pola na być wyświetlana na listach spraw np DO WYKONANIA, WSZYSTKIE itp.

dodawanie-pola-na-formularzu-1

5. Po wprowadzeniu wszystkich danych należny kliknąć Dodaj. Nowe pole pojawi się na formularzu i od razu jest gotowe do wprowadzenia danych.

Jeżeli pole wymaga dodatkowych ustawień należy wykonać je z poziomu panelu edycji formularza.