DisableField

Ostatnia modyfikacja Maj 13, 2019

Zastosowanie

Powoduje przełączenie na formularzu pola o nazwie „field name” w stan tylko do odczytu.

Funkcja ma zastosowanie dla wszystkich typów pól z wyjątkiem pola typu tabela.

Składnia

DisableField("field name");

Argumenty

  • field name (string) – Prawidłowa nazwa pola na formularzu. Należy podawać nazwę domyślną, a nie jej reprezentację w innym języku.

Zwracana wartość

Ta funkcja zwraca wartość logiczną (Boolean)
Ta funkcja zawsze zwraca wartość true.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1

DisableField("Kod pocztowy");

Przełącza pole o nazwie Kod pocztowy w stan tylko do odczytu.