DeleteDeadline

Ostatnia modyfikacja Wrzesień 17, 2017

Zastosowanie

Usuwa termin przypomnienia dla bieżącej sprawy.

Składnia

DeleteDeadline();

Argumenty

Funkcja nie ma argumentów.

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną .
Zwraca true jeżeli termin przypomnienia został usunięty albo false jeżeli nie można było usunąć przypomnienia.

Przykłady

Przykład 1:

Usuwa przypomnienie dla bieżącej sprawy.

DeleteDeadline();