DeleteCase

Ostatnia modyfikacja Wrzesień 17, 2017

Zastosowanie

Funkcja kasuje, usuwa bieżącą sprawę i wszystkie jej składowe.

Sprawa zostanie usunięta bez dodatkowego ostrzeżenia lub pytania użytkownika o zgodę. 

Sprawa zostanie usunięta bezpowrotnie, nie trafi na listę spraw usuniętych. Usunięte zostaną wszystkie dokumenty związane ze sprawą, wszystkie komentarze oraz  historia sprawy. W systemie nie pozostanie ślad po tej sprawie.

Składnia

DeleteCase();

Argumenty

Funkcja nie ma argumentów.

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną.
Zawsze zwraca true

Przykłady

Przykład 1:

Jeśli bieżący etap to „Rejestracja” oraz minęło więcej niż 7 dni roboczych od utworzenia sprawy, to usuwa sprawę.

if (CurrentStage() == "Rejestracja" && WorkDayDiff([CaseCreated], CurrentDateTime()) > 7)
{
   DeleteCase();
}