DayDiff

Ostatnia modyfikacja Maj 14, 2019

Zastosowanie

Funkcja zwraca liczbę dni pomiędzy podanymi punktami w czasie, NIE wliczając punktu początkowego.

Składnia

DayDiff("firstDate", "lastDate");

Argumenty

  • firstDate– (DateTime) Data początkowa z uwzględnieniem czasu
  • lastDate – (DateTime) Data końcowa z uwzględnieniem czasu

Zwracana wartość

Funkcja zwraca wartość numeryczną.

Zwracana wartość odpowiada liczbie jednostek czasu pomiędzy wskazanymi punktami w czasie.

Elementy powiązane

  • Funkcja Today
  • Zobacz też YearDiff, MonthDiff,

Przykłady

Przykład 1

DayCount = DayDiff([DateFrom],[DateTo]);

Pobiera wartość z pól [DateFrom] oraz [DateTo] i zwraca liczbę dni.

Warianty dla różnych dat.

  • [DateFrom] = „2016-03-21”   (poniedziałek), [DateTo] = „2016-03-21”  (poniedziałek) , liczba dni  0
  • [DateFrom] = „2016-03-21”   (poniedziałek), [DateTo] = „2016-03-22”  (wtorek) , liczba dni  1