DatePart

Ostatnia modyfikacja Maj 14, 2019

Zastosowanie

Zwraca fragment daty (rok, miesiąc, dzień, godzinę, minuty, sekundy, dzień tygodnia, dzień roku, kwartał)

Składnia

DatePart("timeUnit", "date");

Argumenty

  • timeUnit – (String) określa która część daty ma być zwrócona. DOSTĘPNE WARTOŚCI: [year | month | day | hour | minute | second | dayofweek | dayofyear | quarter]
  • date – (DateWithTime) data z której ma być wyciągnięta określona część składowa

Zwracana wartość

Zwraca liczbę.
Zwraca liczbę reprezentującą określoną część daty.

Przykłady

Przykład 1:

Zwraca 3

monthNumber = DatePart("month", 2015-03-14);