Data

Ostatnia modyfikacja Sierpień 30, 2017

Pole typu data umożliwia wprowadzanie daty w odpowiednim formacie lub wybranie daty z kalendarza.


Parametry definiujące:
 Atrybut Opis 
 Typ Pole przyjmuje cyfry oraz znaki rozdzielające jak (myślnik), (ukośnik) i (kropka).

Sposób wyświetlania (format daty) jest uzależniony od ustawień językowych oraz ustawień użytkownika.

 Wartość domyślna Umożliwia wprowadzenie wartości, która pojawi się w polu na formularzu w momencie utworzenia nowej sprawy.
Możliwe ustawienia to:

  • Brak  – data domyślna nie będzie wyświetlana
  • Dzisiaj – pole będzie domyślnie zawierało dzisiejszą (na dzień utworzenia) datę. Data ta nie będzie ulegała zmianie w kolejnych dniach.
  • Wybrana data np 2015-01-01  – pole będzie domyślnie zawierało wskazaną, stałą datę.