Data i czas

Ostatnia modyfikacja Sierpień 30, 2017

Pole typu data i czas umożliwia wprowadzanie daty i czasu w odpowiednim formacie lub wybranie daty z kalendarza i czasu z listy rozwijanej. Czas podawany jest z dokładnością do minut.

 

Parametry definiujące:

 Atrybut Opis 
 Typ Pole przyjmuje cyfry oraz znaki rozdzielające jak (myślnik), (ukośnik) i (kropka).

Format daty oraz rodzaj separatorów lat, miesięcy i dni zależy od ustawień regionalnych.

 Wartość domyślna Umożliwia wprowadzenie wartości, która pojawi się w polu na formularzu w momencie utworzenia nowej sprawy.
Możliwe ustawienia to:

  • Brak  – data i czas domyślny nie będą wyświetlane
  • Teraz – pole będzie domyślnie zawierało aktualną (na dzień utworzenia)
    datę i bieżący czas (godzina i minuta). Wartości te nie będą ulegały zmianie w kolejnych dniach.
  • Wybrana data i czas np 2015-01-01  06-00 – pole będzie domyślnie zawierało wskazaną, stałą datę i określony czas.