CurrentStage

Ostatnia modyfikacja Wrzesień 17, 2017

Zastosowanie

Funkcja zwraca nazwę aktualnego etapu.

Składnia

CurrentStage();

Argumenty

Ta funkcja nie ma żadnych argumentów.

Zwracana wartość

Funkcja zwraca tekst.

Zwraca pełną nazwę aktualnego etapu

Przykłady

Przykład 1:

Podstawia nazwę etapu do zmiennej o nazwie currentStage

currentStage = CurrentStage();

Przykład 2:

Jeżeli warunek będzie spełniony, to do pola [Comments] zostanie podstawiony tekst uwzględniający nazwę bieżącego etapu.

if(somethingWrong)
{
     [Comments] = "Error, something is wrong at " + CurrentStage();
}

Przykład  3:

Przekazuje sprawę do użytkownika „jsimmons” i nie zmienia etapu.

ForwardCase("jsimmons", CurrentStage());