CurrentDateTime

Ostatnia modyfikacja Maj 14, 2019

Zastosowanie

Funkcja zwraca bieżącą datę i czas

Składnia

CurrentDateTime();

Argumenty

Funkcja nie ma argumantów

Zwracana wartość

Funkcja zwraca wartość DateTime.

Zwraca bieżącą datę i czas w formacie YYYY-MM-DD HH:MM.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1

currentDay= CurrentDateTime();

Funkcja zwraca bieżącą datę i czas. W tym przypadku jej odpowiednikiem jest wywołanie funkcji DateTime() bez argumentów.