CopyCase

Ostatnia modyfikacja Wrzesień 17, 2017

Zastosowanie

Tworzy kopię bieżącej sprawy

Składnia

CopyCase();

Argumenty

Funkcja nie ma argumentów

Zwracana wartość

Zwraca liczbę.
Zwraca identyfikator (ID) nowo utworzonej sprawy albo 0 (zero) jeżeli wystąpił błąd.

Elementy powiązane

 

Przykłady

Przykład 1:

Tworzy kopię bieżącej sprawy, zapamiętuje ID nowo utworzonej sprawy w  zmiennej newCase, a następnie wykorzystuje ten identyfikator do ustawienia wartości w nowo utworzonej sprawie za pomocą funkcji Set.

newCase = CopyCase();
Set(newCase,"Month",DatePart("month",CurrentDateTime()));