CheckVATID

Ostatnia modyfikacja Wrzesień 16, 2017

Zastosowanie

Funkcja sprawdza czy podany numer VAT (NIP) jest poprawny w rozumieniu bazy VIES i zwraca nazwę i adres podmiotu o podanym numerze VAT (NIP).

Składnia

CheckVATID("nameCaseFieldName","addressCaseFieldName","VATID");
CheckVATID("nameCaseFieldName","addressCaseFieldName","VATID","countryCode");

Argumenty

  • nameCaseFieldName – (String) nazwa pola w którym zostanie zapisana nazwa podmiotu
  • addressCaseFieldName – (String) nazwa pola w którym zostanie zapisany adres podmiotu
  • VATID – (String) numer VAT (NIP), który ma być sprzwdzony
  • countryCode – (String) [Optional] kod kraju. Jeżeli nie jest podany, to musi być podany jako pierwsze dwa znaki w VATID (iprzykładowo ‚PL123456789’).

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną.
Zwraca true jeżeli weryfikacja przebiegła pomyślnie albo false jeżeli nie przebiegła pomyślnie lub podane nazwy pól nie istnieją na formularzu.

Przykłady

Przykład 1:

Na formularzu istnieją pola tekstowe o nazwach „nazwaFirmy” i „adresFirmy”. Funkcja sprawdza w bazie VIES czy istnieje podmiot o podanym numerze VAT (NIP). Jeżeli istnieje, to w pola nazwaFirmy i adresFirmy zostana podstawione odpowiednie wartości.

checkWasSuccessful = CheckVATID("nazwaFirmy","adresFirmy","PL123456789");

Przykład 2:

Na formularzu istnieją pola tekstowe o nazwach „nazwaFirmy” i „adresFirmy”. Funkcja sprawdza w bazie VIES czy istnieje podmiot o podanym numerze VAT (NIP). Jeżeli istnieje, to w pola nazwaFirmy i adresFirmy zostana podstawione odpowiednie wartości. W odróżnieniu od poprzedniego przykładu, tym razem kod kraju został podany jako osobny parametr.

checkWasSuccessful = CheckVATID("nazwaFirmy","adresFirmy","123456789","PL");