CheckDictionaryItem

Ostatnia modyfikacja Wrzesień 15, 2017

Zastosowanie

Sprawdza czy słownik zawiera określoną pozycję.

Składnia

CheckDictionaryItem("dictionaryName","itemValue");

Argumenty

  • dictionaryName – (String) The name of the dictionary
  • itemValue – (String) The value of the dictionary item

Zwracana wartość

Zwraca true jeżeli słownik zawiera szukaną wartość oraz false jeżeli nie zawiera.

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1:

Sprawdza czy słownik o nazwie ‚Customers’ zawiera wartość ‚Datacom’.

CheckDictionaryItem("Customers", "Datacom");