ChangeStage

Ostatnia modyfikacja Wrzesień 15, 2017

Zastosowanie

Funkcja ta powoduje zmianę etapu na etap wskazany w parametrze „Stage name”. W przeciwieństwie do funkcji ForwardCase(..) nie powoduje zmiany bieżącego właściciela sprawy.

Możliwość zmiany etapu może być ograniczona w ustawieniach etapów procedury. Jednakże można zignorować te ograniczenie zaznaczając opcję Ignoruje ograniczenia etapów w oknie dialogowym definicji reguły.

Składnia

ChangeStage("Stage name")

Argumenty

  • „Stage name” –  Prawidłowa nazwa etapu w definicji procedury. Należy podawać nazwę domyślną, a nie jej reprezentację w innym języku.

Elementy powiązane


Przykład

ChangeStage("Akceptacja");

Powoduje, dla bieżącej sprawy, zmianę etapu na etap o nazwie „Akceptacja”.