Zarządzanie kontem użytkownika

Konto użytkownika może być albo aktywne albo nieaktywne. Konto aktywne oznacza, że użytkownik może zalogować się do AMODIT i może wykonywać czynności zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Konto takie jest wliczone w pulę kont objętych licencją. Oznacza to, że nie może być w AMODIT więcej aktywnych kont niż wynika to z licencji. Konto nieaktywne oznacza, że […]

Synchronizacja z Active Directory

Użytkownicy w AMODIT mogą być zsynchronizowani z użytkownikami z Active Directory. W takim przypadku logowanie do AMODIT będzie odbywało się przy pomocy loginu i hasła używanego przez użytkownika do logowania do domeny. Dane użytkownika mogą zostać pobrane z Active Directory na dwa sposoby: Pojedynczo dla każdego użytkownika Zbiorczo dla grupy użytkowników. Dane o użytkownikach są […]

Zastępstwa i nieobecności

Funkcjonalność obsługi zastępstw na Platformie AMODIT wymaga istnienia przynajmniej jednego procesu, który definiuje okres nieobecności i osobę zastępującą. Przykładami takich procesów mogą być procesy typu: wniosek urlopowy delegacja zgłaszanie nieobecności lub dowolny inny, który udostępnia na formularzu przynajmniej: datę związaną z początkiem nieobecności np pole „Data od” datę związaną z końcem nieobecności np pole „Data […]