Struktura organizacyjna

struktura organizacyjna działy dział departament jednostka działów działami struktury organizacyjnej

Zarządzanie kontem użytkownika

Konto użytkownika może być albo aktywne albo nieaktywne. Konto aktywne oznacza, że użytkownik może zalogować się do AMODIT i może wykonywać czynności zgodnie ze swoimi uprawnieniami. Konto takie jest wliczone w pulę kont objętych licencją. Oznacza to, że nie może być w AMODIT więcej aktywnych kont niż wynika to z licencji. Konto nieaktywne oznacza, że […]

Synchronizacja z Active Directory

Użytkownicy w AMODIT mogą być zsynchronizowani z użytkownikami z Active Directory. W takim przypadku logowanie do AMODIT będzie odbywało się przy pomocy loginu i hasła używanego przez użytkownika do logowania do domeny. Dane użytkownika mogą zostać pobrane z Active Directory na dwa sposoby: Pojedynczo dla każdego użytkownika Zbiorczo dla grupy użytkowników. Dane o użytkownikach są […]

Zmiana hasła

Każdy użytkownik Platformy AMODIT musi posiadać w systemie aktywne konto. Z kontem nierozerwalnie związane jest hasło użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie hasła w tajemnicy i nie udostępnianie go innym osobom. Ze względów bezpieczeństwa hasła powinny być silne, tzn zawierać duże i małe litery, cyfry oraz znak specjalny. Gdy nie możesz zalogować się bo nie […]