Słowniki zewnętrzne

AMODIT w prosty sposób integruje się z zewnętrznymi źródłami danych takimi jak bazy SQL, arkusze Excel lub dowolne inne źródła dla których można utworzyć połączenie ODBC. Wykorzystywany jest tu mechanizm słowników. W tym przypadku korzysta się z definicji tzw. słowników zewnętrznych. Prosta konfiguracja sprowadza się do podania connectionstring oraz wskazania źródła danych np poprzez zapytanie […]

Generowanie dokumentów MS Word i PDF na podstawie danych z formularza

W procesach związanych np z przygotowaniem i akceptacją umów o pracę, umów o dzieło, umów B2B czy też w procesach związanych z przygotowaniem zamówienia do dostawcy może wystąpić potrzeba generowania gotowego do wydrukowania dokumentu. Dokument taki zawiera najczęściej stałą treść i jest uzupełniany o informacje z pól formularza np Imię i Nazwisko, Wynagrodzenie brutto czy […]

Przekazywanie sprawy i inne czynności

Pasek  akcji jest zawsze dostępny w górnej części ekranu prezentującego sprawę. Liczba, kolejność i znaczenie przycisków na pasku akcji zależy od tego w jaki sposób został zaprojektowany proces i w jakim stanie (na którym etapie) znajduje się aktualnie edytowana sprawa w tym procesie. W powyższym przykładzie na pasku akcji dostępne są: strzałka w lewo – wyjście […]

Formularz

Formularz jest częścią definicji procesu (procedury). Zawiera sekcje, a w sekcjach pola proste takie jak: pola tekstowe, numeryczne, daty itd oraz pola złożone jak np tabele (pod-formularze), odnośniki, kody kreskowe, tabele SQL itp. Poprzez formularz użytkownicy wprowadzają lub modyfikują dane dla sprawy. Dla każdego procesu definiowany jest odrębny jeden formularz. Definicja formularza dotyczy wszystkich etapów w danym […]

Współpraca AMODIT z MS Excel

AMODIT współpracuje z Excelem  na kilka sposobów. Z poziomu formularza sprawy jako szablon Excel, z którego można pobierać dane do formularza (tylko do wersji 2016) jako szablon Excel, do którego można pobrać dane z formularza (tylko do wersji 2016) import danych bezpośrednio do tabeli na formularzu z Excela. export danych z tabeli z formularza w […]