CallRest i CallWebSite

Funkcja CallRest umożliwia wywołanie GET i POST ale wymaga parametrów systemowych external.rest. Funkcja CallWebSite umożliwia wywołanie POST i nie umożliwia wywołania GET.

Zamykanie spraw podrzędnych

Zamykanie zadań podrzędnych gdy zamykane jest zadanie główne Gdy mamy sprawę oraz sprawy podrzędne np zadanie i podzadania, częstym pytaniem jest „Jak zamknąć sprawy podrzędne gdy zamykamy sprawę główną?” Założenia dla przykładu Istnieją dwa procesy np Projekty oraz Zadania. Z poziomu sprawy w procesie Projekty tworzymy wiele spraw w procesie Zadania i sprawy te są […]

Jak skonfigurować paczkę przelewów oraz proces, który z niej korzysta

Główne funkcjonalności Generatora Paczki Przelewów opisano tutaj. Generator Paczki Przelewów, to opcjonalna funkcjonalność Platformy AMODIT dostępna dla klientów, którzy ją wykupią. Klient, który zakupi ten moduł powinien otrzymać nowy klucz licencyjny, zawierający opcję paczki przelewów. Klucz licencyjny W celu sprawdzenia czy klucz licencyjny uwzględnia moduł paczki przelewów: Przejdź do Ustawień systemowych, zakładka Ogólne Sprawdź informacje […]