Reguły tabeli

Wiersze w tabeli na formularzu, to z technicznego punktu widzenia, odrębne sprawy. Mają wspólnego „rodzica” czyli sprawę, w której umieszczono tabelę. Należy mieć to na uwadze przy tworzeniu reguł. Jaki jest zakres działania reguły automatycznej? Reguła automatyczna dla formularza głównego (to jest bardzo ważne stwierdzenie), odnosi się do pól na formularzu głównym. W pewnych szczególnych […]

Typy reguł biznesowych

W AMODIT wyróżniamy kilka typów reguł biznesowych: Reguły ręczne (przyciski akcji) Reguły ręczne definiują przyciski akcji, z których będzie korzystał użytkownik w ramach konkretnego procesu i konkretnego etapu w tym procesie. Reprezentowane są poprzez przyciski widoczne w pasku akcji nad formularzem sprawy. Ich kolor, ikona i nazwa oraz co najważniejsze, wykonywana akcja, są w całości […]

Zamykanie spraw podrzędnych

Zamykanie zadań podrzędnych gdy zamykane jest zadanie główne Gdy mamy sprawę oraz sprawy podrzędne np zadanie i podzadania, częstym pytaniem jest „Jak zamknąć sprawy podrzędne gdy zamykamy sprawę główną?” Założenia dla przykładu Istnieją dwa procesy np Projekty oraz Zadania. Z poziomu sprawy w procesie Projekty tworzymy wiele spraw w procesie Zadania i sprawy te są […]