Filtry na zakładce „Do wykonania”

Od wersji 2018.0002 wprowadzono nowe filtry na liście „Do wykonania”. Filtry te pozwalają szybko przejrzeć zadania, które użytkownik ma do wykonania. Działanie  niektórych filtrów uzależnione jest od ustawień terminów dla etapów. Zaległe – filtr ten prezentuje użytkownikowi te sprawy, dla których termin na ich wykonanie na danym etapie minął. Na dzisiaj – filtr ten prezentuje […]

Powiadomienia

Powiadomienia powiadomień otrzymywania wysyłanie SMTP notyfikacja

Jak usunąć sprawę?

usuwanie usunąć usunięcie skasowanie skasować sprawę dokument sprawy dokumentu