CaseForwarder

Ostatnia modyfikacja Maj 14, 2019

Zastosowanie

Zwraca login użytkownika, który ostatni przekazał sprawę. Jeżeli sprawa nie była przekazywana, zwraca login bieżącego użytkownika.

Składnia

CaseForwarder();

Argumenty

Nie ma argumentów

Zwracana wartość

Zwraca String.
Zwraca login użytkownika, który ostatni przekazał bieżącą sprawę.

Elementy powiązane

  • pole systemowe [CaseForwardedBy]

Przykłady

Przykład  1:

W zmiennej o nazwie userLogin zapamiętuje login użytkownika, który ostatnio przekazał bieżącą sprawę.

userLogin = CaseForwarder();