CancelSignature

Ostatnia modyfikacja Maj 14, 2019

Zastosowanie

Anuluje podpisy w bieżącej sprawie.

Składnia

CancelSignature();
CancelSignature("signatureFieldName");

Argumenty

  • signatureFieldName – (String) [Optional] nazwa pola typu podpis

Zwracana wartość

Zwraca wartość logiczną.
True jeżeli podpis został anulowany, false jeżeli nie udało się anulować podpisu.

Elementy powiązane

  • SignField
  • SignCase
  • CollectFieldsSignatures

Przykłady

Przykład 1:

Anuluje wszystkie podpisy w aktualnej sprawie, które były złożone pod całą sprawą (nie w konkretnych polach na formularzu)

CancelSignature();

Przykład 2:

Anuluje wyłącznie podpis w polu o nazwie „Podpis akceptujcego”

CancelSignature("Podpis akceptujcego" );