AttachmentsCount

Ostatnia modyfikacja Maj 14, 2019

Zastosowanie

Funkcja zwraca liczbę załączonych do sprawy dokumentów.

Składnia

AttachmentsCount();
AttachmentsCount("attachmentName");

Argumenty

  • attachmentName – (String) [Opcjonalny] Zwraca liczbę załączonych dokumentów o podanej nazwie

Zwracana wartość

Zwraca liczbę.
Zwraca liczbę załączonych dokumentów.

Elementy powiązane

 

Przykłady

Przykład 1:

Zwraca liczbę wszystkich załączonych dokumentów.

AttachmentsCount();