AddTableRow

Ostatnia modyfikacja Maj 14, 2019

Zastosowanie

Funkcja dodaje nowy wiersz w tabeli.

Składnia

AddTableRow("tableName");

Argumenty

  • tableName – (String) Nazwa pola typu tabela

Zwracana wartość

Funkcja zwraca liczbę.

Zwraca identyfikator (indeks) nowo dodanego wiersza

Elementy powiązane

Przykłady

Przykład 1:

Dodaje nowy, pusty wiersz, do tabeli o nazwie ‚Adresaci’ i zapisuje indeks tego wiersza w zmiennej  ‚noweID’ . Ta zmienna może być później użyta w funkcji Set do ustawienia w tym wierszu wartości np w polu „Nazwisko”

noweID = AddTableRow("Adresaci");
Set("Adresaci","Nazwisko","Kowalski",noweID);